👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen under 1800-talet

Skapad 2017-08-25 12:09 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med 1800-talets ideologier, nationalismen, imperialismen, USA framväxt. Sveriges involvering i imperialismen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Tänk om Columbus råkat ut för skeppsbrott och aldrig kommit fram till Amerika, eller tänk om franska revolutionen aldrig ägt rum… Hur hade historien sett ut då? ____________________________________ - Tre olika ideologier, konservatism, liberalism och socialism gav helt olika svar på hur samhället skulle se ut. Diskussionerna skulle fortsätta in i nästa århundrade. - Nationalismen bidrog till att stater bildades, men också till att stater splittrades. - Europas stater kontrollerade över stora områden i Afrika och Asien. - Över en miljon svenska lämnade landet för en framtid i Nordamerika. Vi ta reda på hur det såg ut i världen under 1800-talet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

 • Vi arbetar med världen under 1800-talet och berör olika begrepp och frågeställningar.

 • Hur nationalismen växer fram i Europa och bidrar till länders skapande och splittrande.

 • Hur imperialismen startade, varför och konsekvenser därav.

 • Hur USA blev en stormakt.

 • Hur de politiska partierna växer fram i Europa. Socialismen, konservatismen, liberalismen.

 • Vi ska träna på att använda den historiska tabellen, inom alla ovan nämna områden t. ex. orsak, händelse och konsekvens.

 

Bedömning: Två läxförhör, ett skriftligt och ett Kahoot. Muntlig aktivitet under lektionerna.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Tänk om...

 • Frågor nationalism och imperialism

 • Läxförhör Imperialismen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9