👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka

Skapad 2017-08-25 12:47 i Maria Parkskolan Helsingborg
Du får lära dig att påverka med ord , undersöker hur en insändare är uppbyggd. Du skriver din egen insändare.
Grundskola 7 Svenska
Konsten att påverka - Skriva en insändare

Innehåll

Konsten att påverka (kursinformation)

 • Du tränar på att uttrycka dina åsikter i tal och skrift
 • Du läser och skriver insändare
 • Du tränar på att lyssna aktivt
 • Du läser texter av författare som skriver för att påverka andra
 • Du lär dig hur bilder påverkar dig
 • Du diskuterar i par och i grupp

 Så här arbetar vi under lektionerna:

 • Vi gör en del övningar i studieboken som är kopplat till det aktuella momentet
 • Vi tränar begrepp och ordförståelse som hör till arbetsområdet
 • Vi har gruppdiskussioner
 • Vi läser i grundboken Sv. Direkt sid 6-53

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9

Matriser

Sv
Insändare

Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter. Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter viss språklig variation, enkel textbindning i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Texttyp, Textbindning, Struktur, Språklig variation och Språkliga normer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texttyp
Elevens åsikt och tankegångar framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt: för eller mot.
Elevens åsikt och tankegångar framgår relativt tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt: för eller mot.
Elevens åsikt och tankegångar framgår tydligt. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt: för eller mot.
Texttyp
Elevens exempel och argument är till viss del passande för ämnet.
Elevens exempel och argument behandlar ämnet på ett relativt väl utvecklat sätt.
Elevens exempel och argument är träffsäkra och behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Språklig variation
Till tankegångar och/eller exempel finns det enkla gestaltande beskrivningar som är kopplade till ämnet.
Till tankegångar och/eller exempel finns det relativt väl utvecklade gestaltande beskrivningar som är kopplade till ämnet.
Till tankegångar och/eller exempel finns det välutvecklade och träffsäkra gestaltande beskrivningar som är kopplade till ämnet.
Textbindning
Textbindningen är enkel då texten i huvudsak är sammanhängande och begriplig. (Den röda tråden kan anas när fakta och beskrivningar vävs samman.)
Textbindningen är utvecklad då texten är sammanhängande och fakta och beskrivningar vävs samman.
Textbindningen är välutvecklad då texten är sammanhängande och välutvecklad och fakta och beskrivningar vävs samman.
Struktur
Textens struktur fungerar till viss del för insändare t.ex. med rubrik, styckeindelning, och styckemarkering. Det finns också en början en mitt och ett slut.
Textens struktur fungerar relativt väl för insändare t.ex. med rubrik, styckeindelning och styckemarkering. Det finns också en tydlig början och mitt. I avslutningen görs ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Textens struktur fungerar väl för insändare t.ex. med rubrik, styckeindelning och styckemarkering. Det finns också en effektiv inledning, en mitt och en träffsäker slutsats eller uppmaning till läsaren.
Struktur
Rubrikerna täcker till viss del textens innehåll.
Rubrikerna är medvetet valda och täcker relativt väl textens innehåll.
Rubrikerna är medvetet valda och träffsäkra och täcker väl textens innehåll.
Språkliga normer
Dina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Ordvalet är enkelt.
Dina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ordvalen är varierade och passar en insändare. T.ex. med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever.
Dina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ordvalen är varierat, träffsäkert och passar väl till insändare.
Språkliga normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språkliga normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språkliga normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Kamratrespons

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutecklade omdömen om andras texter.
Bearbetning efter respons
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den Kommunikativa och kognitiva funktioner
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera
Textens genre
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar