Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige?

Skapad 2017-08-25 12:48 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Under några veckor arbetar vi med riksdagsvalet som är i slutet av september. Tillsammans i klassen har vi gjort ett tankemoln och i det beskriver vi vad vill lära oss. Det finns som punktform under rubirken "Innehåll".
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss vad ett parti är, hur deras symboler ser ut och hur det går till att välja. Vi startar egna partier. Alla partier får driva en egen viktigt fråga ur elevers vardag, Vi ritar symboler, pratar om demokrati och rätten av få framföra sina åsikter. Vi lär oss skillnader mellan diktatur och demokrati.

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att du ska kunna

 • Du ska kunna berätta vad demokrati är
 • Du ska kunna berätta om några skillnader mellan demokrati och diktatur
 • Du ska på ett enkelt sätt berätta om hur ett val i Sverige går till
 • Du ska på ett enkelt sätt berätta hur Sverige styrs

Innehåll

I detta tema ska vi lära oss:

 • Skillnader på demokrati och diktatur
 • Varför är det viktig att rösta?
 • Om riksdag och regering
 • Hur går ett val till i Sverige
 • Politiska partier, partiledare och symboler

 

 

 

Arbetssätt

Du ska undersöka vad diktatur och demokrati är och dess skillnader. 

Du ska arbeta med att i grupp "starta" ett parti. I gruppen för ni fram vad ert parti står för. Ni ska framföra era åsikter och även kommentera era kamraters parti och deras åsikter.

I klassen kommer vi att gemensamt samtala, se filmer, skriva och bilda egna partier. De egna partierna redovisar ni både genom bilder och muntligt.

Vi avslutar med att rösta på klassens skapade partier.

 

Bedömning

 

 Bedömningen sker under temats gång genom arbetsblad, samtal och diskussioner och redovisning av ditt parti. 

Vi bedömer dina förmågor i kommunikation, begrepp och analys.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningsmatris i samhällsorienterande ämnen årskurs 1-3, tema Riksdagsval och demokrati

Kommunicera
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Jag kan föra utvecklande resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan föra väl utvecklade resonemang som för diskussionen framåt samt fördjupar eller breddar den.
Värdera och analysera
Jag kan göra enkla analyser som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan utveckla mina analyser på ett sådant sätt att resonemanget förs framåt.
Jag gör väl utvecklade analyser som bidrar till att bredda och fördjupa resonemanget.
Använda samhällsorienterande begrepp
 • SO
 • SO
 • SO
Jag har grundläggande kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder dem på ett lämpligt sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om samhällsorienterande begrepp och använder på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: