👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2017-08-25 12:57 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Arbete med NTA-lådan "Rörelse och konstruktion".
Grundskola 6 Teknik
Vi kommer under höstterminen att jobba med teknik. Vi gör det genom att jobba i grupper där ni läser och följer instruktioner, gör ritningar och utvecklar fordon.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Ni ska lära er att följa instruktioner
 • Rita ritningar enligt skala
 • Följa ritningar
 • Bygga fordon
 • Förbättra konstruktioner
 • Dokumentera
 • Samarbeta
 • Använda och förstå begrepp: hållfast, skala, dragkraft, motstånd, arbete, energi,rörelse.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska i grupper samarbeta. Ni läser texter, följer instruktioner, konstruerar och förbättrar ett fordon.

Första lektionen utvecklar ni ett fordon som kan röra sig en meter. Ni kommer sedan att få olika uppdrag kring fordonet, förbättra och utveckla det.

Ni ska rita ritningar som andra kan följa.

Ni ska enskilt dokumentera arbetet.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma hur du deltar i grupparbetet, att du samtalar och även lyssnar till dina kamrater.

Jag bedömer hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner för att kunna konstruera ditt fordon.

Jag bedömer din skriftliga dokumentation av arbetet.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan genom att utföra uppgifter i grupp och enskilt. Det gäller både praktiskt och skriftligt.

Du visar upp ett fordon som följer alla beskrivningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6