👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Bild årskurs 5, 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:10 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
I ämnet bild ges eleverna möjlighet att utveckla nya tekniker och metoder men också bli bättre på det de redan kan.
Grundskola 5 Bild
När vi har bild kommer du att få lära dig nya tekniker och metoder, men också få utveckla sådant du redan kan.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • framställa berättande bilder.
 • teckna, måla, modellera och konstruera.
 • använda olika verktyg och material för att bygga upp olika slags bildarbeten.
 • fotografera och överföra bilder till dator.
 • kunna tolka och analysera bilder.
 • tryck och tredimensionellt arbete.
 • återanvända bilder i eget bildskapande.
 • se olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder.
 • analysera nyhets och reklambilder.
 • titta på hur olika bilder från olika tider och kulturer är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder och former med hjälp av olika tekniker och material.
 • Använda datorn att framställa bilder.
 • Analysera olika slags bilder.
 • Kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Tydliggöra text genom bild tex reklam
 • Analysera bilder från olika tider och kulturer.

' 

Undervisning

Undervisningen i bild kommer att ske i samarbete med andra skolämnen men också som enskilt ämne.

I undervisningen kommer du få mer kunskap om:

 • Olika tekniker, t.ex klippa, klistra, forma genom lera, collage och teckning.
 • Olika material, t.ex vattenfärg, flaskfärg, oljepastell, kolpenna, olika sorters penslar, papper, naturmaterial.
 • Materialvård.
 • Att behandla bilder i datorprogram.
 • Bildanalys.
 • Bygga upp bilder
 • Samtala om bilders budskap.
 • Olika konstarter och konstnärer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6