👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Möss och människor

Skapad 2017-08-25 13:18 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
De skönaste planer, de må vara uppgjorda av möss eller människor, går ofta om intet. Så säger Robert Burns i en dikt som fått ge namn åt John Steinbecks roman om de två kringvandrande lantarbetarna Lennie och George. George har hand om förståndet och fantasin och får ständig berätta för den klent begåvade Lennie om deras gemensamma framtidsdröm - en egen bondgård i Kalifornien. Du kommer att få ta del av en av den anglosaxiska litteraturens mest kända författare, John Steinbeck. Romanen och filmen "Möss och människor" är grunden för vårt arbete. Vi läser högt, du skriver loggbok och analyserar innehållet. Filmen och boken jämförs och utgör grund för gruppdiskussioner.

Innehåll

 

Mål:

 • Du ska kunna läsa/lyssna med större medvetenhet och visa att du har förstått det du hört
 • Du ska kunna bryta ner handlingen i mindre delar och kunna visa att du förstått både helheten och delarna
 • Du ska kunna tolka och beskriva handlingen i boken genom att formulera dina åsikter i loggboken
 • Du ska kunna visa att du förstått det som står ”mellan raderna” – det som inte skrivs är ibland viktigt
 • lyssna och visa att du har förstått det du har hört på olika sätt
 • Du ska kunna ställa frågor och självständigt formulera dina åsikter med underbyggda argument
 • Du ska dela in din text i stycken samt kunna använda stavningsregler och skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt
 • Bearbeta din text samt ge och ta emot respons från en kamrat

Arbetsgång:

 1. Lyssna till uppläsningen av Möss och människor
 2. Efter varje kapitel skriva loggbok till givna frågor men också utifrån dina egna tankar kring händelserna i boken
 3. Delta i diskussionerna efter läsningen och dela med dig av det du skrivit i din läslogg
 4. Skriva en analys av boken där du:
 • klart och redigt sammanfattar bokens innehåll
 • reflekterar över person- och miljöskildringen
 • motiverar dina åsikter om boken
 • reflekterar över bokens titel
 1. Se filmen och delta i diskussionen efteråt där bok och film jämförs

Bedömning:

På det här arbetsområdet blir du bedömd på följande:

 • Din förmåga att lyssna och förstå när vi pratar om det lästa
 • Din förmåga att minnas och återberätta
 • Din förmåga att formulera dig i tal och skrift
 • Din förmåga att analysera

Matriser

Sv
Möss och människor; tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
(Hur jag yttrar mig i samtalet)
Deltar sparsamt i samtalet. Behöver stöd för att delta i samtalet
Deltar aktivt i samtalet och kopplar det till ämnet eller till vad någon annan har sagt
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Vänder sig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar. Är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtalet
Lyssna – reflektera och samspela
(Hur jag lyssnar på andra)
Visar att du lyssnar genom – reflekterar och samspelar- genom att t.ex. nicka och ”hm:a”
Visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar - genom att t.ex. säga: ”Jag håller med”
Visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar - genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra
Visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar- genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser
Jämförelse film/bok
Du deltar sparsamt i samtalet och lyssnar mest på kamraternas inlägg.
Du jämför boken med filmen och kommenterar skillnader/likheter.
Du jämför boken med filmen och kommenterar skillnader/likheter. Du för ett resonemang kring varför filmen och boken skiljer sig åt.
Du jämför boken med filmen och kommenterar skillnader/likheter. Du för ett tydligt resonemang kring varför filmen och boken skiljer sig åt. Du kan ge exempel på när din egen bild av boken och filmens bilder skiljer sig åt

Sv
Möss och människor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys
Analys
Du visar att du till en del tagit till dig instruktioner för analys. Du kan återberätta handlingen och försöker föra ett visst resonemang runt romanen. Här kan finnas brister i sammanhang och resonemang, men det går att följa den röda tråden.
Din analys av romanen är klar och redig och du analyserar den utifrån de instruktioner du arbetat med
Du visar att du väl behärskar instruktionerna för analys. Din analys är välplanerad och personlig. Dina egna tankar formulerar du väl.
Person-
Person- beskrivning
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper utan att egentligen koppla det till analysen.
Du analyserar personerna på ett djupare plan och beskriver dem ur andra synvinklar än bara inre och yttre egenskaper. Du beskriver dem även genom personens handlingar, språk, tankar och känslor.
Din beskrivning av personerna i novellen ger ett djup och bidrar till ditt resonemang i analysen.
Miljöbeskrivning
Du redogör för hur miljön beskrivs utan att egentligen koppla det till analysen.
Du hittar exempel på hur miljön är beskriven och kopplar det tydligt till novellens stämning, känsla, Du förstår och tolkar det författaren vill förmedla genom sina miljöbeskrivning.
Din beskrivning av miljön i novellen ger ett djup och bidrar till ditt resonemang i analysen.
Tid
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig.
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig och kan skriva något om vad det har för betydelse för handlingen.
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig. Du kommenterar och resonerar kring tidens betydelse för novellen.
Tema
Du kommenterar temat i romanen kopplat till några av personerna. Du resonerar kring varför du tror författaren valt citatet.
Du kommenterar utförligt och ger goda exempel som stärker dina tankar/åsikter. Du redogör utförligt för varför du tror författaren valt citatet.
Du kommenterar utförligt och ger goda exempeloch för underbyggda resonemang som stärker dina tankar/åsikter. Du redogör utförligt för varför du tror författaren valt citatet.