👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4a och b ht 2017

Skapad 2017-08-25 13:26 i Vänge skola Uppsala
Åk 4, terminsplanering. Arbetsbeskrivning, syfte, kopplingar till läroplanen och vad som bedöms.
Grundskola 4 Bild
Under terminen kommer du att få prova på olika tekniker, material och verktyg, både hantverksmässiga och digitala. Du kommer att få använda dem i när du framställer dina bilder. Uppgifter HT: Fotoredigering, Färglära, Färgblandningsövningar, Akvarellteknik, skapa djup i bilden, bildbeskärning. Vi ska också bekanta oss med konstnären John Bauer. Vi ska träna på att presentera och beskriva våra arbeten, ge omdömen samt tolka andra bilder.

Innehåll

Syfte och kopplingar till läroplanen

SYFTE:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
BILD skolår 4-5 (2013-2014)

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kommunicera med bilder
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och genomarbetade uttrycksformer.
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Hantera tekniker, verktyg och material
Du kan med stöd använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan på ett fungerande sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan med stöd kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Du kan på ett fungerande sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Du kan på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Från idé till slutprodukt
Du kan med stöd utveckla och formulera idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan med visst stöd utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du kan utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du kan med stöd återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan med visst stöd återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan på egen hand återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan med stöd presentera dina bilder.
Du kan med visst stöd presentera dina bilder.
Du kan självständigt presentera dina bilder.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Bildanalys
Du kan med stöd tolka bilder och beskriver med hjälp uttryck, innehåll och funktion.
Du kan med visst stöd tolka bilder och beskriver med viss användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Du kan tolka bilder och beskriver med god användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.