👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Historia årskurs 5, 2017/2018

Skapad 2017-08-25 13:33 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll: forntiden och medeltiden, Norden och Östersjöriket, 1500 talet, historiska begrepp.
Grundskola 5 Historia
Histora

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

 

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att

 • deltaga i diskussioner om historiska källor
 • känna till betydelsen av upptäcktsresorna
 • känna till betydelsen av medeltidens handel tex Hansan
 • känna till reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa
 • känna till hur 1500- talet kan avläsas i våra dagar tex genom våra traditioner
 • känna till händelser och personer fram till och med Vasatiden

 

 

 Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • känna till händelser och personer till och med Vasatiden
 • känna till Hansans betydelse för handeln i Östersjöområdet
 • känna till något om upptäcktsresorna och dess betydelse för Europa tex Columbus
 • känna till reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa

 

Undervisning

Vi kommer att

 • läsa, diskutera, dramatisera och skriva om historiska händelser, tidsperioden från folkungaätten till och med Vasatiden
 • göra jämförelser mellan dåtid och nutid, tex Hansan-EU
 • använda filmer och datorKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6