👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassen Konstnärer år 6

Skapad 2017-08-25 13:40 i Kompassenskolan Öckerö
Bildlektioner med fokus på olika kända konstnärer
Grundskola 5 Svenska Bild
Inom detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med en del kända konstnärer. Du kommer att få lära dig dels om konstnärens liv, dels om hur konstnären målade och skapade sina verk. Du kommer också att få pröva på att själv skapa kostverk i olika tekniker som kan påminna om de tekniker konstnärerna använde sig av. När ditt konstverk är klart kommer du att få skriva en egen faktatext om konstnären. Detta kommer sedan att sättas ihop till din egen bok om kända konstnärer.

Innehåll

Varför gör du det här?

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Vad behöver du lära dig?

Under arbetet med några kända konstnärer kommer du få möjlighet att lära dig fakta om konstnären, ta del av olika verk som konstnären gjort och se film om konstnären. Du kommer att få möjlighet att skapa egna verk med fokus på konstnären vi arbetat med. Det kan innebära att du prövar ett nytt sätt att arbeta på eller ett nytt material. Du kommer också att få skriva egna faktatexter, med hjälp av stödord, kring konstnären vi arbetat med.

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor när det gäller att:

 • framställa berättande bilder
 • arbeta med olika slags tekniker och material
 • ord och begrepp för att samtala om konst och bilders utformning
 • presentera ditt eget bildskapande

Hur gör du ?

Under lektionerna kommer du få möjlighet att :

 • bekanta dig med en kända konstnärer från olika tidsåldrar och konstepoker
 • se faktafilm om konstnären
 • se olika verk som konstnären gjort
 • prova på att måla som konstnären eller pröva en speciell teknik som konstnären använt sig av
 • skriva egna faktatexter om konstnären

Det här kommer att bedömas:

Det vi kommer bedömma är din förmåga att:

 • din förmåga att vara delaktig och aktiv under lektionerna
 • din förmåga att följa instruktioner då det gäller att skapa en bild
 • din förmåga att förbereda och avsluta ditt arbete
 • din förmåga att skriva en faktatext om de olika konstnärna, hur texten är utformad, att du kan använda begepp som vi talat om för att beskriva hur konstnären arbetat och utformat sina konstverk

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6