👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Religionskunskap årskurs 5, 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:42 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Undervisningen i religionskunskap behandlar följande centrala innehåll: religioner och andra livsåskådningar, religion och samhälle, identitet och livsfrågor, etik.
Grundskola 5 Religionskunskap
Religion

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Eleverna ska ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att

 • känna till olika livsfrågor, tex vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat och hur dessa frågeställningar skildras i populärkulturen
 • känna till några etiska begrepp tex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • känna till några kristna högtider och traditioner
 • känna till kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • känna till några etiska begrepp tex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • känna till hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen

   

Undervisning

Vi kommer att

 •  följa de kristna högtiderna med koppling till kyrkoåret
 •  föra diskussioner kring vår värdegrund 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6