Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik hösttermin åk 3

Skapad 2017-08-25 13:42 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Med fokus på de fyra räknesätten under ht 2016, åk 3
Grundskola 3 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv, osv. Matematik är spännande och roligt! Häng med och lär tillsammans med oss alla!

Innehåll

Under höstterminen ska vi arbeta med:

 Geometri

 • två och tredimensionella objekt
 • vinklar

Taluppfattning

 • Talen 0 till 1000
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Växling med tiotalsövergång
 • Uppställning med flera termer

Multiplikation

 • Sambandet addition och multiplikation
 • Multiplikationstabellerna 2 till 9
 • Kommutativa lagen vid multiplikation
 • Multiplicera med 10 och 100
 • prioriteringsregeln

Problemlösning

 Division och proportionalitet

 • Division, delningsdivision och innehållsdivision
 • Att skriva division
 • Division med rest
 • Sambandet division och multiplikation
 • Proportionalitet
 • Skala

Hur ska vi arbeta?

 Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

Du kommer att få:

 • arbeta enskilt, i par, grupp och helklass
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta med läromedel, bla Favorit matematik
 • arbeta praktiskt med laborativt material, tex tallinjer, pengar, tiobasmaterial etc
 • träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter
 • använda dig av pedagogiska program på iPad
 • spela matematikspel

 

Bedömning hur:

Du får visa vad du kan både muntligt och skriftligt, i gemensamma genomgångar, eget arbete, arbete i grupp och vid diagnoser/prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: