👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås-Bräckaskolan Teknik åk 5, 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:50 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Teknik
Teknik

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i teknik ska eleverna ges förutsättningar att:

 • Utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet i ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
 • Utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
 • Utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • Förstå hur vanliga och stabila konstruktioner är uppbyggda.
 • Känna till vanliga material t.ex. trä, glas och betong och deras egenskaper.
 • Förstå hur olika material kan användas i stabila konstruktioner.
 • Dokumentera i form av skisser samt fysiska modeller.
 • Kunna använda symboler och måttangivelser som förklarande begrepp vid dokumentation.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Kunna förstå hur vanliga konstruktioner är uppbyggda.
 • Kunna berätta om olika material och dess egenskaper.
 • Kunna beskriva hur olika material kan användas i konstruktioner.
 • Dokumentera i form av skisser och modeller.
 • Kunna använda symboler och måttangivelser när du dokumenterar.

 

 

Undervisning

 

 • Jämföra olika material och dess egenskaper.
 • Undersöka olika konstruktioner utifrån hållfastighet.
 • Tillverka egna stabila konstruktioner.
 • Olika övningar via dator samt smartboard.
 • Samarbetsövningar i mixade grupper.
 • Praktiska övningar och experiment.
 • Dokumentera genom skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Samtal och diskussioner.
 • Eleverna får komma med egna förslag på lämpliga arbetsätt för att lösa uppgifterna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6