👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik

Skapad 2017-08-25 14:15 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Fysik
....mot slutet av 1800 - talet trodde många forskare att det inte fanns mer att upptäcka inom fysiken. Men i själva verket lurade helt ny kunskap om atomens inre bakom hörnet. Det visade sig att naturen bar på fenomen som ingen fysiker då kunde tänka sig....

Innehåll

Arbetssätt

Grupparbete om forskare inom fysiken - redovisas muntligt.
Genomgångar.
Vi läser gemensamt i häftet och diskuterar begrepp samt tar upp eventuella funderingar.
Individuellt arbete med instuderingsfrågor, detta för att fördjupa den egna förståelsen.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdets gång. Området avslutas med ett skriftligt prov.

 

Tidsåtgång

V. 35 - 40 (måndag)

 

Lektionsplanering

V.35 - 36 Grupparbete samt redovisning
V.36 - 38 S. 268 - 297 (samt instuderingsfrågor)
V. 39
Måndag: Finalen
Tisdag: Finalen forts samt gå igenom de rätta svaren
Fredag: Förberedelse inför prov, förhör gärna varandra
v.40
Måndag: Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9