Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-08-25 14:18 i Heby skola F-6 Heby
Det är viktigt att veta hur man på ett säkert och tryggt sätt ska bete sig när man är ute i trafiken. I detta ämnesområde ska du få lära dig just det.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Innehåll

1. Övergripande mål:

Att eleven ska visa sin kunskap angående trafiksäkerhet i närområdet. 

Att eleven vet hur man ska uppträda i trafiken. 

Att eleven ska reflektera över sin väg till skolan. 

2. Kursplanemål:

 Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:  

 • känna igen farliga trafiksituationer
 • ge exempel på hur man ska uppträda i trafiken
 • visa hur en cykel ska vara utrustad

4. Undervisning:

Vi kommer arbeta med ämnesområdet trafik. Vi utgår från arbetsmaterialet och programserien "Gatsmart" från UR Skola, och anpassar efter elevgruppen. 

1. Verkligheten: Vi ska promenera i vår närmiljö för att lära oss hur vi ska agera där. 
Leta efter vägmärken i vår närmiljö och fota dessa. 

2. Min skolväg: Se hur många i klassen som går, cyklar, får skjuts och åker skolbuss. Göra en skiss över min väg till skolan. Berätta för varandra och jämföra. Finns det några trafikfarliga platser på väg till skolan? Rita och måla även hur det kan göras bättre. 

3. Vägmärken: Vilka känner du igen? Vad betyder de? Färglägga. Arbeta i smågrupper och skriv korta meningar till vägmärken. Film: "Korsa gatan" från UR Skola. 

4. Cykel: Hur ska en cykel vara utrustad för att den ska vara säker? Tankekarta tillsammans. Visa bild. Prata om användande av cykelhjälm. Designa din önskehjälm. Film: "Cykla" UR Skola. 

5. Reflex: Hur är det i trafiken när det är mörkt? Film: "Mörker och reflexer" UR Skola. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: