Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT17 - pp - Synergi 1+1=3 Idrott & Hälsa

Skapad 2017-08-25 14:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi i klass 7 ska nu jobba för att bli en gemensam och stark grupp. För att förstärka detta kommer vi på idrotten jobba med olika samarbetsövningar och lekar. Avslutningsvis kommer ni bli indelade i grupper och skapa Holsta Mångkamp med fokus på samarbete och rörelse.
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Vi i klass 7 ska nu jobba på att bli en grupp med stor gemenskap med budskapet att tillsammans är vi starkare. För att förstärka detta kommer vi arbeta med olika samarbetsövningar och lekar. Hela klassen kommer att åka på läger till Hjelmsjövik där vi kommer att arbeta med friluftsliv och olika aktiviteter i naturen. Avslutningsvis kommer ni att bli indelade i grupper och skapa Holsta Mångkamp med fokus på samarbete och rörelse.

Innehåll

Mål i projektet

Övergripande syfte med projektet är att:

Undervisningen i ämnet idrott & hälsa ska syfta till att du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.  Genom undervisningen ska du få möta olika slags aktiviteter. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Förmågor att utveckla i idrott & hälsa

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
  • genomföra och anpassa utevistelser efter olika förhållanden och miljöer

Så här ska vi arbeta

Under veckorna 34-39 sträcker sig projektet Synergi 1+1=3 och vi kommer att vara utomhus.

Hälsodag klass 789 -  Den 1/9 kommer vi att ha en hälsodag med fokus på rörelse och samarbete över gränserna på högstadiet. Under dagen kommer vi att ha olika fysiska aktiviteter och samarbestövningar.


Samarbetsövningar - vi kommer att jobba med olika former av övningar som innehåller samarbete. Vi i klass 7 ska lära känna varandra och få en ökad förståelse och kunskap att tillsammans är vi starkare!


Mångkamp- tillsammans med en grupp ska du skapa en "gren som kräver rörelse och samarbete" till vår gemensamma samarbetsbana i skogen. I klassen blir det olika grenar och vår egen Holsta Mångkamp med fokus på rörelse och samarbete.

Planering

vecka 34 - samarbetsövningar/lekar

vecka 35 - samarbetsövningar/lekar Hälsodag

vecka 36 - samarbetsövningar/lekar

vecka 37  - samarbetsövningar/lekar/förberedda sig inför lägret

vecka 38 - Läger i Hjelmsjövik

vecka 39 - du och din grupp ska skapa och delta i vår gemensamma Holsta Mångkampsbana i samarbete i skogen. Skriftlig inlämning över Friluftsliv.

 

Kunskaper och förmågor som jag tittar på när jag bedömer

Jag bedömer följande punkter:

-hur du deltar  och utövar dina komplexa rörelser i  lekar/samabetsövningar/löpning som vi utövar utomhus.

-hur du genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och allemansrätten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: