👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barabafamiljen Röd

Skapad 2017-08-25 14:27 i Lupus Dibber Sverige AB
En terminsplanering för avdelningen
Förskola
Barbapappa

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Tema

 Vi på Röd har valt att under höstterminen arbeta och utgå utifrån en saga som är skriven av Annette Tison och Talus Taylor, Barbapapa. Sagornas värld öppnar upp för ett flöde av möjligheter, lustfyllt lärande och där fantasin får flöda fritt. 

 

Barbamama & Barbapapa 

Barbamama och Barbapapa är mycket intresserade av oss och vår närmiljö. Vi kommer att visa dem vad vi gör om dagarna. Dem står också för trygghet och familj och vägleder oss.

Exempel på aktiviteter där Barbamama och Barbapapa kommer följa med:

Promenad i närmiljön, vi kommer visa Barbamama och Barbapapa våra parker och vår skog.

Dramatiseringar som handlar om vänskap och kompisar.

Vänskapsburken

  

Barbaskön 

Barbaskön har ett stort intresse för konst och skapande. Barbaskön kommer att ta med oss in i skapandets värld där barnen kommer att ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”. 

Exempel på aktiviteter där Barbaskön följer med:

Skapande i vår ateljé.

Pyssel och skapande inför olika högtider.

Skapande med olika spännande material såsom naturmaterial.

 

Barbalala 

 Barbalala har ett stort intresse för musik. Barbalala kommer att ta med oss in i det sociala samspelet i musik, sång och dans. Barbalala kommer också att ge barnen möjlighet att ”utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelser och musik, dans och drama” i samlingar och i leken. 

Exempel på aktiviteter där Barbalala kommer följa med:

Vi har märkt att barnen visar ett intresse för rörelse och kommer därför under höstterminen att dansa/miniröris. Vi kommer även att prova på musiksamlingar där vi provar olika instrument och sjunger tillsammans. Självklart har vi samlingar som vanligt och fortsätter att sjunga uppskattade barnsånger.

 

Barbazoo 

Barbazoo har ett stort intresse för djur och naturvetenskap. Barbazoo kommer att ta med oss ut i naturen och djurens värld. Genom Barbazoo kommer barnen att ”utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur”. Med barbazoo kommer vi också lära oss återvinna.

Exempel på aktiviteter där Barbazoo kommer att följa med:

Barbazoo kommer följa med oss ut i skogen. Vi kommer under höstterminen spendera en förmiddag i veckan i ”vår skog” där vi ska utforska och titta lite extra på både djur och årstider. Barbazoo kommer även att få följa med oss till återvinningsstationen.

 

                                                                                                           Barbabok

Barbabok har ett stort intresse för böcker och språk. Barbabok kommer att ta med barnen på spännande sagostunder och samlingar där barnen kommer att ges möjlighet till att ”utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” samt ”utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. 

Exempel på aktiviteter där Barbabok kommer följa med:

Barbabok kommer att få följa med oss till biblioteket i smågrupper där barnen själva får välja de böcker som är av intresse. Vi kommer även visa Barbabok vårt läsrum samt dramatisera olika sagor tillsammans.

 

Barbaflink

 Barbaflink har ett stort intresse av vetenskap, matematik och teknik. Barbaflink kommer att ta med oss in i nya miljöer där barnen kommer att ges möjlighet till att ”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” samt ”utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andra problemställningar”.

Exempel på aktiviteter där Barbaflink kommer följa med:

När vi experimenterar är Barbaflink med. Vi kommer även att visa Barbaflink bygg-rummet.

 

Barbastark

 Barbastark har ett stort intresse för sport och lek. Barbastark kommer att ta med barnen in i olika lekforum där barnen kommer att ges möjlighet att ”utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära”. Barbastark har en stark självkänsla och är stark i sina relationer. Barbastark är dessutom snäll och hjälpsam. 

Exempel på aktiviteter där Barbastark kommer följa med:

Barbastark kommer få följa med till alla parker. Vi kommer att visa Barbastark när vi bygger hinderbana eller gör gymnastik inomhus såsom miniröris. Vänskapsburken, Barbastark kommer att visa och berätta hur man kan hjälpa varandra på olika sätt.

 

Barbafin

Barbafin har ett stort intresse av hälsa och välmående. Barbafin kommer att ta med sig barnen in i aktiviteter där kroppen kommer att stå i fokus och ger barnen möjlighet att ”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. 

Exempel på aktiviteter där Barbafin kommer följa med:

Under hösten kommer vi börja med barnyoga och massagesagor vilket vi tror barnen kommer uppskatta.