👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens tema mediasmart

Skapad 2017-08-25 14:41 i Kompassenskolan Öckerö
Grundskola 5 Samhällskunskap Bild Svenska
Reklam och media är en stor del av vårt dagliga liv. Varje dag bombarderas vi av information genom olika medier som tv, radio, tidningar och internet. Vi använder också olika medier mer än någonsin förut. Särskilt de sociala medierna har växt enormt. Vi bloggar, facebookar, twittrar, chattar, spelar och massa annat. All information som vi får via olika medier, påverkar hur vi uppfattar omvärlden. Därför är det viktigt att du lär dig att bli mediekritisk så att du kan "se igenom" reklam och olika budskap. I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att tänka både kritiskt granskande och kreativt kring reklam och media. Du kommer att bli otroligt mediasmart!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • vad media är
 • skillnaden mellan massmedier och sociala medier
 • vad reklam är
 • skillnaden mellan reklam, nyheter och information
 • att förstå och tolka reklam och information, förstå vad den "vill" och vem som ligger bakom olika budskap
 • hur du påverkas av reklam
 • att granska reklam och ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt
  Är reklamen trovärdig? Vilka "knep" används för att påverka oss?
 • viktiga begrepp kring massmedia och reklam (media, massmedia, avsändare, budskap, konsument, målgrupp, produkt, tjänst, källa, källkritisk, kommersiellt)
 • lagar, regler och etik i reklam och media
 • att göra en reklamkampanj
   

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån ett digitalt läromedel som heter Mediasmart. Läromedlet består av sju lektioner med övningar där vi lär oss mer om reklam och källkritik och att förstå och tolka reklam/information.

Du kommer att få: 
- titta på och granska olika slags reklam och information
- diskutera i smågrupp/helklass
- reflektera skriftligt och muntligt
- göra en reklamkampanj (delta i tävlingen MediaGenier)

Lektionerna på Mediasmart tar upp följande områden:

1. Vad är reklam?
2. På nätet och framför TV:n
3. Att granska reklam
4. Reklam, barn och ungdomar
5. Politisk reklam
6. Kändisar och sponsring
7. Regler och lagar - vad kan du göra?

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- delta i diskussioner
- arbeta med övningarna
- tolka och förstå reklam och information
- källkritiskt granska reklam och information
- använda förstå begrepp inom reklam och media
- göra en reklamkampanj

Det här bör du kunna när vi avslutat vårt arbetsområde:

 • du vet vad media är
 • du vet skillnaden mellan massmedia och sociala medier 
 • du kan förklara skillnaden mellan reklam, nyheter och information
 • du kan ge exempel på hur reklam vill påverka oss
 • du kan ge exempel på olika knep som används inom reklam
 • du vet vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär och varför det är viktigt att vara källkritisk
 • du känner till några lagar och regler inom reklam och media
 • du kan utforma en reklamkampanj där du tänkt igenom budskap, målgrupp och mediakanal

Kopplingar till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6