👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Europa med utställning

Skapad 2017-08-25 14:41 i Aspen Montessori Grundskolor
I den här kursen ska vi lära känna vår egen kontinent - Europa - lite bättre. Vi lär oss om kartan, länders olika lägen och om kultur- och naturlandskapen. Vad kan kartan berätta för oss? Vad är speciellt för olika länder i Europa? Vi gör några enkla jämförelser - vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt? Vi läser Fröken Europa enskilt och besvarar frågor. . Avslutningsvis så forskar varje elev om ett land och blir dess lands ambassadör vid den stora Europa kvällen.
Grundskola 5 Geografi SO (år 1-3)
Välkommen ut i Europa! Hur ser vår kontinent ut? Vilka olika länder tillhör Europa? Var finns de stora bergen, sjöarna, åarna, städerna? Vi ska lära oss vad kartan kan berätta, Samtidigt lär vi oss bra geografi-ord så att vi kan göra enkla jämförelser - vad skiljer Europas länder åt och vad har vi gemensamt?

Innehåll

Mål för eleven


*  alla elever ska kunna använda olika slags kartor som informationskälla och använda dem för att beskriva vår egen kontinent med geogragfiska termer.  
* alla elever ska ha en rimlig uppfattning om var Europas länder ligger
* alla elever ska kunna lite mer om några Europeiska länder och kunna se enkla likheter och skillnader dem emellan
* forska och söka information om sitt land. Och därefter redovisa det både skriftligt och muntligt
* alla elever ska utveckla och tro på sin egen förmåga att lära

 

Undervisning (Hur gör vi?)

Vi jobbar med kartboken som redskap, tillsammans och enskilt, för att lära oss hur den är uppbyggd och vilken information kartboken kan ge.
Vi ser på film om Norra Europa, Västra Europa, Centrala Europa & Södra Europa
Vi använder kartbok samt digitala verktyg för att träna namngeografi
Vi lär oss anteckna viktiga saker tillsammans
Vi tränar oss tillsammans i att dra slutsatser om likheter och skillnader mellan olika länder och regioner
Vi forskar enskilt om etteuropeiskt land

Bedömning(kunskapskrav)

 • Hur väl eleven behärskar Europas namngeografi
 • Hur väl eleven kan berätta, beskriva och göra jämförelser
 • Hur väl eleven redovisar sitt egna land både skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6