👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Travel Agency

Skapad 2017-08-25 15:07 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Engelska
Role-play

Innehåll

  • This is a role-play consisting of two parts: one where you will act as workers at a tourist agency and one where you will act as tourists. You may work alone or in pairs. Tourists visit different agencies and ask questions about the agencies’ cities.
  • At first, half the class will work as tourist agencies and then we will swap places. This means that everyone will both have the role as giving information in the agencies as well as the role of tourists.
  • You choose the destinations on your own, but it has to be a place in an English speaking country. The information you need is in the form.
  • After exploring at least three places the tourists then decide where to go and why.
  • The role-play will be held in September! Exact date will come.     

Good Luck!

Matriser

En
The Travel Agency

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.