Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat av ett radioprogram v 35-36

Skapad 2017-08-25 15:17 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lyssnar på ett Sommarprogram och skriver ett referat baserat på det.
Grundskola 9 Svenska
Vi inleder avsnittet texttyper genom att lyssna på ett sommarprogram med handbollsspelaren Linnéa Claeson. Genom att lyssna aktivt på programmet samt föra anteckningar ska du sedan skriva ett referat baserat på det du hört och antecknat.

Innehåll

Vi kommer tillsammans lyssna på handbollsspelaren Linnéa Claesons sommarprat i P1, sänt 17/7 - 17. Medan du lyssnar, tar du anteckningar för att sedan kunna skriva ett referat av programmet.

Vi går sedan igenom hur ett referat skrivs. Du kommer ha v 35 och 36 på dig att lyssna igen samt skriva din text. Färdig produkt lämnas in senast 8/9 - 17.

Tips på länkar till sidor där man talar om hur referat ska skrivas:

http://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/skriva-referat/ 

 

Uppgifter

  • Referat

Matriser

Sv
Referat av ett radioprogram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat relativt väl. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat väl. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad. Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker. Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och normer.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: