Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu ska vi rimma

Skapad 2017-08-25 16:21 i Lurs skola Tanum
Grundskola 2 – 3 Bild Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet rim och ramsor i ämnena svenska och bild. Genom att arbeta med rim och ramsor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna och måla.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Svenska:
•urskilja språkliga strukturer.

•skapande av texter där ord och bild samspelar.

•texter i form av rim och ramsor, sånger och bilderböcker.

•strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

•språkets struktur med stor och liten bokstav.

Bild:
•framställning av berättande bilder

I arbetsområdet Rim och ramsor ska du få möjlighet att utveckla:

dina kunskaper i och om svenska språket, tilltro till din språkliga förmåga, ditt intresse för att läsa, din förmåga att kunna uppfatta rim och rimma själv, din förmåga att kunna skapa berättande bilder som samspelar med texten samt din förmåga att läsa med flyt.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

•du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda några enkla lässtrategier. Detta visar du genom att en kompis filmar dig när du läser.

•du kan rimma själv och urskilja rim. Detta visar du när vi arbetar med rimlekar i samlingar.

•du kan skapa berättande bilder som samspelar med texten. Detta visar du genom att du deltar i att skapa bilder till de rimtexter som vi arbetat med.

Undervisning

Inom arbetsområdet kommer vi på lektionerna att arbeta med:

•Vi kommer att arbeta med rimlekar i samlingar. Då kommer du att få träna på att rimma själv och urskilja rim.

•Vi kommer att prata om vad ett rim är och hur man kan se att ord som rimmar liknar varandra.

•Vi kommer att läsa rimramsor, rimtramsor och rimsagor.

•Du kommer att få skapa berättande bilder till några av de rimtexter/rimsagor som vi arbetat med.

•Du kan också hitta på egna rimramsor.

•Du kommer att få skriva en kort rimsaga med början, mitt och slut till några bilder.

•Du kommer att få sjunga och lyssna till några rimsånger.

•Vi lånar rimsagor på biblioteket som du kan läsa på egen hand.

•Vi kommer att prata om HUR man bäst läser en saga som rimmar.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: