👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik- Konsten att få publiken att lyssna

Skapad 2017-08-25 16:37 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Terminens början kommer att ge er verktygen till att bli en ännu bättre talare.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att studera retorikens olika byggstenar och vad som krävs för att nå ut till en publik. Hur får man andra att lyssna och ta till sig olika budskap, hur kan man informera, övertyga eller helt enkelt göra sin röst hörd.

 

Hur ska vi arbeta?

Under lektionerna kommer vi att se på film, använda olika språkmallar. och läsa faktatexter om retorikens grunder.  Vi kommer att öva i par och i smågrupper.

Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

 

Då temat för terminen är 1900 tal så knyter vi an till kända retoriker som har verkat under den epoken som har haft stor betydelse genom att använda sig av talets gåva i olika sammanhang. Dessutom kommer vi att titta på aktuella talare som NI lyssnar till idag.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Era erfarenheter kommer att styra våra samtal- alla kommer att komma till tals och alla har vi något vi behöver träna mer på.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 

Ni kommer att få ett antal lektionstillfällen att öva då ni INTE bedöms. När vi sedan arbetat klart med vår slutuppgift som är att hålla ett föredrag i grupp på ca 20 min kommer ni att bedömas. Vi kommer även att ha en liten avstämning av retorikens grunder.

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Ni kommer att få fortlöpande uppgifter och information i ert rum på Classroom. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Retorik- Konsten att få publiken att lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Redovisningen
Din förmåga att förbereda och genomföra ett föredrag
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Fakta och begrepp
Din förmåga att i text uttrycka vilka byggstenar som ingår i retoriken
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.