Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2017-08-25 16:59 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika typer av bilder. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att:

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
-skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
-presentera olika ämnesområden med bilder
-analysera olika typer av bilder

Arbetssätt

Vi kommer att:
-framställa berättande och informativa bilder   
-arbeta med olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material
-skapa bilder med digitala tekniker t.ex. till faktatexter
-analysera olika typer av bilder
-arbeta med återanvändning av bilder såsom i collage och bildmontage
-reflektera över vårt bildskapande samt arbeta med kamratbedömning

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
-skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
-presentera olika ämnesområden med bilder
-analysera olika typer av  bilder

Reflektion-utvärdering

Vilket bildarbete är du mest nöjd med?
Varför tycker du att just det arbetet blev bra?
Vad kan du utveckla och förbättra i dina bilduppgifter?

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och ganska så väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett ganska så väl fungerande och varierat sätt.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Kombinera bildelement
Jag kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kombinerar några olika bildelement på ett ganska så väl fungerande sätt.
Jag kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända dåtida bilder och inspirationsmaterial
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända dåtida bilder och och inspirationsmaterial
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända dåtida bilder och inspirationsmaterial
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syftet.
Jag kan presentera mina bilder med ganska så god anpassning till syftet.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syftet.
Ge omdömen om arbetet
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang & koppling
Jag kan föra enkla och till viss del motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: