Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2017-08-25 17:56 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 Geografi
Du ska lära dig om Sveriges landskap. Bland annat om var i Sverige de ligger men också vad som särskiljer sig från andra landskap. Du ska också lära dig grundläggande geografiska begrepp samt hur Sverige skiljer vad gäller naturlandskapet. Vi avslutar detta arbetsområde genom att göra en Power Point om ett valfritt landskap.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskrav

Innan vi avslutar detta kunskapsområde ska du ha fått en överskådlig bild hur Sveriges naturresurser är fördelade men även hur klimatet skiljer sig mellan de olika platserna i Sverige och att detta hänger ihop med växtlighet. Du ska även ha lärt dig vart några av Sveriges landskap ligger, vad som skiljer de olika landskapen åt. Du ska även ha lärt dig några geografiska begrepp, några exempel på detta är: avverka, klimat, exportera, importera, naturresurser och industri.

Undervisning och bedömning

För att du ska lära dig detta så kommer vi att kolla på filmklipp bland annat "geografens testamente" men även andra filmklipp som involverar Sveriges landskap och dess natur. Vid varje lektionstillfälle kommer det att finnas tid att diskutera och reda ut begrepp i helklass, halvklass och i mindre grupper. Även frågor kommer att finnas som hör ihop med de filmklipp vi kollar på. Mot slutet av denna planering kommer du att få göra en Power Point där du själv kommer få presentera ett valfritt landskap.

Jag kommer bedöma

 • hur väl du är med och deltar i diskussioner under lektionstid 
 • hur väl och säkert du använder dig av de geografiska begrepp (ex: exportera, naturresurs, industri) som behövs för att förklara hur ett landskap ser ut och vad som är speciellt med detta
 • om du med säkerhet kan diskutera och förklara var i Sverige de olika landskapen finns
 • om du med hjälp av en karta kan ta ut information vad gäller var platser ligger och hur det ser ut på den avgivna plats.

 

Tidsplan

v. 35-45

 

Uppgifter

 • Introduktionslektion

 • Geografens testamente del 1 av 8

 • Geografens testamente avnitt 2 av 8

 • Geografens testamente avsnitt 3 av 8

 • Geografens testamente del 4 av 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: