👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 4 v.35-44

Skapad 2017-08-25 18:30 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Innehåll

Idrott och hälsa

Planering Ht-17 åk 4

 Vecka 35-44 Lekar, spel, idrotter

Aktiviteter under kommande period                                   Vi är inne i Örjanhallen!

  • Samarbetslekar och regler
  • Bollspel och regler
  • Redskapsövningar

OBS! v. 37 är det Skoljoggen på Travet. Cykla dit och tillbaka.

 

Förankring i läroplanen, Lgr 11

Syfte och förmågor att utveckla

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll i åk 4-6

 

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del av aktiviteten.

 

Bedömning

Idrott och hälsa i skolan ska väcka lust och intresse för rörelse och eleverna ska få testa olika sporter och aktiviteter. Eleverna ska även lära sig respektera varandra och förstå innebörden av fair play.                             

Vad ska bedömas?

Bedömningen sker utifrån hur eleven kan;

  1. Delta i aktiviteterna.
  2. Variera sina rörelser till aktiviteterna.
  3. Anpassa sina rörelser till aktiviteterna.

Hur kommer bedömningen gå till?

Bedömningen föregås alltid av undervisningen inom området.

Målet för undervisningen och bedömningen tydliggörs genom att eleven i förväg får information om vad som förväntas av henne/honom.

Bedömning görs av lärare under ordinarie lektioner.

Hur kommer bedömningen följas upp?

Eleven får feedback löpande under terminens gång.

Vårdnadshavare delges i Unikum och vid utvecklingssamtal.