Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans förtrollande värld

Skapad 2017-08-25 18:48 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Bild Svenska
Häxor, trollkarlar, jättar, drakar, riddare, prinsessor, tomtar och troll... I sagans förtrollade värld kan allt hända. Träd in i fantasins gränslösa land och upptäck den fantastiska skattkammare som sagan utgör för oss alla. Låt din egen kreativitet blomma ut och skriv egna fantasifulla sagor!

Innehåll

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

 Arbetets innehåll:

- läsa och förstå olika typer av sagor

- återberätta en saga

- skriva en egen saga med tydlig början, handling och slut

- göra bilder till din saga

- ge respons på kamraters sagor och ta emot respons på egna sagor

- känna till vad som kännetecknar en saga

- känna till några kända sagoförfattare och deras verk

Arbetssätt

Du kommer att få läsa och lyssna på många olika typer av sagor av olika författare. Vi tränar på att återberätta sagor för varandra. Vi kommer också att gå igenom vad som kännetecknar en saga. Du kommer att få skriva egna sagor och illustrera dem. Vi arbetar med kamratrespons.

Redovisning

En del sagor läser vi högt i klassen. Några sagor återberättar vi för varandra i mindre grupper. Vi skriver egna sagor. Vi ritar och målar till sagorna. Sagorna läser vi upp för klasskamraterna och för eleverna i f-1.

 

 

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

 

 

Reflektion-utvärdering

 

 Vad är du nöjd med ? Vad kan du utveckla och förbättra till nästa gång ? Hur kändes det att ge och ta emot respons på sagorna?

 

 

Matriser

Sv Bl
Svenska åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och diskutera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Jag kan tolka och föra enkla samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan tolka och föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan tolka och föra välutvecklade och väl motiverade samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
muntliga redogörelser
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: