👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning och skiljetecken

Skapad 2017-08-25 19:30 i Hälsingbergsskolan Falun
Under den här perioden ska vi fokusera på skrivandet, stavningsregler och hur man kan öva sig att stava bättre. Vi ska även träna på meningsbyggnad, att använda rätt skiljetecken och vad man ska tänka på när man sätter ut dem.
Grundskola 4 – 6 Svenska
veldit, väldikt, vällditt eller väldigt, hur stavas det egentligen?

Innehåll

 

Mål:

Du ska bli säkrare på att använda dig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken när du skriver olika texter.

 

 • Kunna reglerna för när man ska ha en eller två konsonanter
 • Kunna välja rätt vokal ex o/å eller e/ä
 • Känna till att många svenska ord är låneord med stavning som inte följer de vanliga reglerna
 • Känna till att vissa ord inte följer reglerna utan är undantag för hur man brukar stava
 • Kunna välja rätt skiljetecken mellan . ? !
 • Kunna ge och ta emot respons
 • Kunna bearbeta sin text utifrån respons

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
stavning och skiljetecken

Detta är de delar ur det centrala innehållet vi jobbar med inom detta arbetsområdet.
Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Skiljetecken.!?
Dubbla konsonanter
Ljudstridig stavning
Vokaler
Förbättra sin text utifrån respons