👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2017-08-25 21:38 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi

Innehåll

Frågor som du ska kunna besvara när du arbetat med kapitlet Djur.

  • Varför ser djur ut som de gör?
  • Hur kan djur sorteras?
  • Hur gör djuren för att klara att leva på olika ställen?
  • Hur har djur använts i myter, sagor och konst?
  • Hur ser djurens livscykel ut?
  • Hur har djur utvecklats?

Matriser

Bi
Djur

E
C
A
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp.
- Varför djur ser ut som de gör. - Hur djurs livscykler ser ut.
Eleven använder vardagliga termer och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven använder vardagliga termer, egna erfarenheter och naturvetenskapliga termer och begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp.
Eleven ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
- Hur djur kan leva på olika ställen.
Eleven ger få exempel och vardagliga och inte helt korrekta förklaringar till hur djur anpassar sig.
Eleven ger fler exempel, använder några naturvetenskapliga begrepp, men inte helt korrekta förklaringar till hur djur anpassar sig.
Eleven ger många exempel och kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp för att förklara hur djur anpassar sig.
Eleven kan diskutera, söka naturvetenskaplig information och använda olika källor.
- Hur djur har utvecklats. - Djur i myter, sagor och konst.
Eleven kan använda olika källor och värdera dem ur något perspektiv.
Eleven kan använda olika källor och värdera dem ur flera perspektiv (svårighetsnivå, relevans, fakta - värderingar).
Eleven kan använda olika källor, värdera dem ur flera perspektiv samt resonera kring vilka intressen och värderingar som ligger bakom informationen.
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna formuleringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
- Hur djur sorteras.
Eleven kan genomföra och analysera en undersökning med stöd. Eleven kan jämföra med andras resultat och föreslå förbättringar.
Eleven kan genomföra och analysera en undersökning med visst stöd. Eleven kan jämföra med andras resultat, se felkällor och föreslå förbättringar.
Eleven kan självständigt genomföra och analysera en undersökning. Eleven kan jämföra med andras resultat, se och värdera felkällor samt föreslå förbättringar.
Eleven för dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
- Hur djur sorteras.
Elevens dokumentation innehåller vardagligt språk och enkla bilder. Eleven kan till viss del använda sin dokumentation för att förklara.
Elevens dokumentation innehåller text och bild. Eleven kan använda sin dokumentation för att förklara.
Elevens dokumentation innehåller noggranna och systematiska texter och bilder. Eleven använder sin dokumentation för att förklara.