👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0 - 100

Skapad 2017-08-26 13:19 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 5 Matematik
Inom detta område kommer vi arbeta med talen 0-100. Vi kommer att lära oss talföljder och metoder för att addera och subtrahera inom talområdet.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska kunna:

 •  förstå och använda talen 0-50- förstå och använda talen 50-100
 •  förstå talens placering i hundrarutan och i talrader
 •  kunna addera och subtrahera med hela tiotal
 •  kunna addera ental till tvåsiffriga tal
 •  kunna subtrahera ental från tvåsiffriga tal

Vi kommer att:

 • arbeta med konkret material såsom talrutor, hundramatta mm.
 • räkna i våra matteböcker
 • addera och subtrahera med hjälp av talraden

 

Bedömning

 

 

För att uppnå "godtagbara kunskaper" ska du visa att du uppnår följande mål:

 • visa att du med hjälp av konkret material kan addera och subtrahera inom talområdet 0 - 100
 • visa att du med hjälp av konkret material kan addera och subtrahera ental till/från tvåsiffriga tal
 • visa att du med hjälp av konkret material kan addera och subtrahera med tiotal
 • visa att du kan placera ut tal inom talområdet 0 - 100 på rätt plats i hundrarutor, talrader och tallinje

 

 

För att uppnå "Mer än godtagbara kunskaper" ska du visa att du uppnår målen för "godtagbara kunskaper" samt uppnå ett flertal av följande mål:

 • visa att du har väl utvecklade strategier för att addera och subtrahera inom talområdet 0 - 100 (inte räkna på fingrar eller med konkret material)
 • visa att du har väl utvecklade strategier för att addera och subtrahera ental till/från tvåsiffriga tal (inte räkna på fingrar eller med konkret material)
 • visa att du har väl utvecklade strategier för att addera och subtrahera med tiotal (inte räkna på fingrar eller med konkret material)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3