👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur vi är mot varandra

Skapad 2017-08-26 15:06 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola F – 3 Samhällsorienterande ämnen
Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med hur vi är mot varandra och varför det är viktigt att vi behandlar varandra väl för att vi alla ska trivas och må bra. Vi kommer arbeta med och utgå ifrån olika veckoteman som exempelvis gott och ont, rätt och fel samt kamratskap och relationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att tänka kring och prata om hur vi är mot varandra och varför det är viktigt att vi behandlar varandra väl. 

Bedömning - vad och hur

Under arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

 • samtala om hur vi är mot varandra och varför det är viktigt att vi behandlar varandra väl, utifrån våra olika veckoteman. 

Hur ska det bedömas:

 • genom ditt deltagande i samtal om hur vi är mot varandra, varför det är viktigt samt vad som händer om vi inte behandlar varandra väl.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med fokus på olika teman varje vecka:

 • Gott och ont
 • Kamratskap och relationer
 • Rätt och fel
 • Genus och jämställdhet

För att belysa dessa veckoteman kommer vi att arbeta utifrån följande arbetssätt:

 • gemensamma diskussioner i klassen
 • enskilda funderingar kring det vi gemensamt diskuterar
 • utifrån filmer och ljudklipp få fler perspektiv kring det vi tidigare diskuterat och funderat kring.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6