👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd17-18 VISP PP 4-6

Skapad 2017-08-26 18:58 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Arbetsområdet fokuserar på kunskapskraven; • Ge motiveringar till sina val • I arbetsprocessen formulera och välja alternativ som leder framåt • Ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkar slöjdföremålets kvalitet.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Arbetsområdet fokuserar på kunskapskraven; • Formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner • Motivera sina val • Välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt

Innehåll

Kunskapskrav i fokus;


 • Formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
 • Motivera sina val
 • Välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

Begreppsordlista för arbetsområdet finns i drivedokument

 
 
 

 Frågeställningar vi kommer att arbeta med;

 • Har formen på en visps handtag betydelse för hur bra den är?
 • Har formen på en visps vispdel betydelse för hur bra den är?
 • Passar alla former på handtag för alla?
 • Vad ska man tänka på för att handtaget ska passa den som ska använda den?
 
 
 

Centralt innehåll 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall och trä. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Hantverksteknikerna tälja och luffarslöjd. Begrepp och ord som används i samband med teknikerna.
 • Arbetsbeskrivningar i text och bild, hur de kan läsas och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen. Hur delarna samverkar till en helhet.
 • Undersökande av materialens och teknikernas möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i text.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. (1-3)
 • Hur kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamheten betydelse för individ.

 

 

                                     

 

 

Arbetsuppgifter och instruktioner finns som drivedokument

 

  

 

Matriser

Sl
Slöjd17-18 VISP PP 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Jag gör så min slöjdsak och exemplet ser samma ut. Jag gör samma som instruktioner och min lärare har visat mig. Jag ändrar inte så mycket på hur träbiten och metalltråden såg ut från början till jag tycker jag är färdig. ...på ett enkelt och delvist genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kommer på egna idéer hur min visp ska se ut. Jag använder instruktioner som min lärare har visat mig för att forma träet och metalltråden till min idé. Jag ändrar mycket på hur träbiten och metalltråden såg ut från början till jag tycker jag är färdig. … på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kommer på egna idéer hur min visp ska se ut. Jag använder instruktioner som min lärare har visat mig och saker jag redan kunde för att forma träet och metalltråden till min idé. Jag väljer träbit och metalltråd så att de passer min idé. Jag ändrar mycket på hur träbiten och metalltråden såg ut från början till jag tycker jag är färdig. … på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål.
Motivera sina val
Jag valde göra såhär för att jag tyckte att det blev.../liknar vispar jag sett. Jag tog en träbit för den såg bra ut att tälja i. …ger enkla motiveringar …
Jag valde göra såhär … för att då passar det ihop med... Jag tog träbit och metalltråd så att den skulle passa min idé. …ger utvecklade motiveringar …
Jag testade olika sätt som skulle passa min idé och valde göra såhär … för att då passar det ihop med... Jag valde storlek och form på träbit och metalltråd så att den skulle passa min idé. …ger välutvecklade motiveringar …
Välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt
Jag kollade i instruktionerna och lyssnade på det som min lärare sa och provade sedan att göra samma sak själv ...bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder framåt
Jag kollade i instruktionerna och lyssnade på det som min lärare sa och gjorde sedan samma sak själv. Jag kom på några egna sätt att göra vispen på och ibland frågade jag min lärare om det var rätt/ok. ...väljer och formulerar handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Jag använde instruktionerna och lyssnade på det som min lärare sa för att göra min visp. Jag använde mig av sånt jag kunde när jag gjorde vispen. Jag kom på egna sätt att göra vispen på och ibland frågade jag min lärare om det var rätt/ok. ...väljer och formulerar handlingsalternativ som leder framåt