👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formella och informella brev

Skapad 2017-08-26 19:31 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Ett kortare arbetsområde där du får arbeta med genren brev.
Grundskola 7 Svenska
Hur skriver man ett brev? Vi ska skriva olika slags brev (ett formellt och ett informellt) och du ska som huvuduppgift skriva ett formellt brev till miljöminister Karolina Skog som handlar om Östersjön. Alternativ: Hur skriver man en insändare som skall publiceras i en facktidning?

Innehåll

Konkretiserade mål:

 • Du ska visa att du känner till hur ett brev är uppbyggt.
 • Du ska kunna använda skiljetecken.
 • Du ska kunna skriva ett brev med tydligt innehåll.

Uppgift:

Du ska skriva två brev inom genren, nämligen ett informellt och ett formellt brev.  Det formella brevet ska rikta sig till Miljöminister Karolina Skog där du 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den
Texten är uppbyggd så att läsaren knappt kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten är stabil och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten är mycket bra och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Textens genre
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Meningarna
Meningarna är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang.
Användning av skiljetecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett bra sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Arbetsområdet i sin helhet
Du deltar för det mesta på lektionerna och försöker göra arbetsuppgifterna.
Du deltar och arbetar på lektionerna.
Du deltar bra på lektionerna och gör ditt bästa för att fullfölja arbetsuppgifterna
Du deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för dina studier.