Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare ht 2017

Skapad 2017-08-26 19:37 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Vi kommer att lära oss att skriva insändare. Vi lär oss vad som är typiskt för genren, läser insändare och skriver egna. Samt lär oss vad argument och åsikter är och var man hittar dessa texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Skriva kan man göra på många sätt. Du ska nu få lära dig att skriva insändare. Vi kommer att börja med att läsa insändare och diskutera hur de är uppbyggda.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

-hur du formulerar dig då du skriver
-hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
-hur väl du ger respons på texter

Under lektionerna kommer vi att:

-läsa insändare
-lära oss vad som är typiskt för insändare
-skriva egen insändare
-ge respons på kamraternas insändare

 

 

Beskrivning av insändare:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234584!/Menu/article/attachment/1insandare.pdf

Exempel på insändare:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234761!/Menu/article/attachment/insandare_exempeltext_1-9.pdf

 

Vad är textbindning?

Textbindning innebär hur en text är uppbyggd, vad det är som gör att texten sitter ihop

 Exempel på enkel textbindning:

...kan vara enkla sambandsord som "och", "men" och "om": "köttbullar och korvar av olika slag. Men behöver vi...?".

Exempel på utvecklad textbindning...kan vara specifika uttryck; som t ex "För det första...,", "För det andra..." osv...

Exempel på väl utvecklad textbindning: ...kan t ex vara att man jobbar mycket med kontraster vilket gör att texten håller samman: "Nu kanske några menar att det räcker med att använda ekologiskt kött istället för importerat, men fakta kvarstår fortfarande. En köttfri dag i vecka är bättre! Däremot får skolan gärna servera ekologiskt kött de andra fyra dagarna."

Ur kursplanen

Uppgifter

 • Insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan skriva olika slags texter med
viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Dessutom kan eleven ge
enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: