👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Inred ditt rum"

Skapad 2017-08-26 20:22 i Norgårdens grundsärskola Uddevalla
Grundsärskola 7 – 9 Matematik Teknik
Om du fick välja ett att inreda ett eget sovrum - Hur skulle du vilja att det såg ut?

Innehåll

Ni kommer att få inreda ett eget sovrum, efter egna önskemål från grunden. Ni kommer att få göra skisser, ritningar samt inreda rummet i kartong och konstruera egna möbler från olika material.  Vi kommer göra studiebesök på IKEA för att se hur olika rum kan se ut.  Vi kommer föra diskussioner kring olika begrepp och ord som kommer upp. När rummen är klara ska ni beskriva för varandra varför du valde att göra ditt sovrum på det sätt du gjort och kort beskriva hur du gjort. 

 

Vi kommer bedöma din förmåga att;

Medverka i hur du använder manualer, ritningar och skisser.

Bidra till resonemang om hur du konstruerar ditt rum  och det är uppbyggt.

Användning av ämnesspecifika ord, begrepp och symboler inom ämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9