👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolutionen, taxonomi, artkunskap, september 2017

Skapad 2017-08-27 01:13 i Söderskolan Flen
Grundskola 5 Biologi
Hur kom livet på jorden till? Varför finns de arter som finns och varför försvann de andra? Det kallas evolution och det kommer vi studera hela september. För att hitta och känna igen alla olika sorters djur och växter, t.ex. i floror och uppslagsböcker, så har man delat in dem i olika grupper. Han som började med detta hette Carl von Linné. Om honom, men mest om djuren och växterna, kommer du att få lära dig i nu.

Innehåll

Jag kommer att berätta.

Vi kommer se Studifilmer tillsammans.

Vi kommer träna på att känna igen olika arter och de grupper de ingår i..

Vi kommer läsa faktasidor om olika djur-och växt-grupper i " PULS"

Du kommer söka information om djur/växter inom olika grupper och skriva texter där du jämför dem med varandra.

Till slut kommer vi ha ett artkunskapsprov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Evolutionen, taxonomi, artkunskap, september 2017

Frö
Grodd
Knopp
Blomma
Söka information
 • Bi  E 6
Du väljer inte relevanta källor. eller Du motiverar inte varför du valt källorna.
Du väljer en relevant källa och ger minst en rimlig motivering till varför den är relevant.
Du väljer mer än en relevant källa och ger minst en rimlig motivering till varför de är relavanta.
Du väljer mer än en relevant källa och ger minst två rimliga motiveringar till varför de är relavanta.
Använda informationen i text
 • Bi  E 6
Du anpassar inte innehållet, varken till genre eller till den som ska läsa. och Du har inte med beskrivning eller förklaring i varje del.
Du anpassar innehållet till en viss genre eller till den som ska läsa. och har med en beskrivning eller förklaring / del.
Du anpassar innehållet till en viss genre eller till den som ska läsa. och har med en beskrivning och en förklaring / del.
Du anpassar innehållet till en viss genre eller till den som ska läsa. och har med minst två beskrivningar och en förklaring / del. .
Jämföra
 • Bi  E 6
Du hittar ingen likhet eller skillnad. eller Du kan inte ange en orsak.
Du hittar en likhet eller en skillnad och kan ange en orsak.
Du hittar en likhet och en skillnad och kan ange en orsak.
Du hittar två likheter och två skillnader och kan ange två orsaker.
Ge exempel på och beskriva biologiska sammanhang med biologiska begrepp.
 • Bi  E 6
Felaktig eller irrelevant fakta. Oprecisa, allmänna resonemang. Uppräkningar utan förklaringar.
Ett delmoment av flera är korrekt beskrivet och förklarat. Du ger exempel som visar att du ser samband, fast du kanske inte kan uttrycka det.
Två-tre delmoment av flera är korrekt beskrivna och förklarade, men kanske inte i rätt ordning
Alla delmoment är i rätt ordning och biologiska begrepp används korrekt. Koppling finns mellan orsak och konsekvens.
Livets utveckling och anpassningar
 • Bi  E 6
Du berättar inte de viktigaste delarna i livets utveckling på jorden. (vatten, bakterier, land, anpassning, naturligt urval) eller Du ger inget exempel på organismer som har anpassat sig för att överleva.
Du berättar om hur livet kom till och utvecklades på jorden. Du ger exempel på några organismer som har anpassat sig för att överleva.
Du berättar om hur livet kom till och utvecklades på jorden. Du förklarar sambanden som har gjort att några organismer har överlevt genom att anpassa sig.
Du berättar om hur livet kom till och utvecklades på jorden. Du visar mönster mellan olika organismer som har överlevt genom att anpassa sig.