Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MalMa Sannolikhetslära och statistik prio 8

Skapad 2017-08-27 09:11 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planeringen bygger på kapitel 5 i Prio 8

Innehåll

Syfte (det här är förmågorna som ni arbetar med inom alla områden i matte)

Undervisningen skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och ösa rutinuppgifter

Föra och följa matematiska resonemang

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Det här ska ni lära er (från centralt innehåll i kursplanen)

 Sannolikhet och statistik: ex beräkna sannolikheter, tabeller, diagram, grafer

 Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer

 Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem

Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material

Hur spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar

Tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

Det här skall du lära dig

att lösa olika problem, använda matematiska begrepp, behärska matematiska metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik

att samtala om och redogöra för symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner med anpassning till syfte och sammanhang.

att föra underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar såväl praktiskt som teoretiskt.

Vi använder olika material och metoder såsom ex. matematikböcker, youtubeklipp, educreation, gruppövningar, parövningar, enskilt arbete, gemensamma diskussioner och  problemlösningsuppgifter

Lektionsplan

Vecka

Innehåll

Film-genomgång

35

Kapitel 5:1+5:2

Video 5:1 Video 5:2

36

Kapitel 5:3 + 5:4

Video 5:3 Video 5:4

37

Kapitel 5:5 +5:6

Video 5:6 Video 5:7

39

Kapitel 5:7 + 5:8

Video 5:8 Video 5:5

 

40

Begrepps och kapiteltest, s214-215 + Basläger 216-219

Hög höjd s. 220-221

 

41

Basläger/hög höjd

 

42

Prov del 1 och del 2

 

Matriser

Ma
Bedömning ma Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Problem/Resonemang
Begrepp
Redovisning/Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: