👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT åk 2.

Skapad 2017-08-27 10:14 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi möter det engelska språket nästan överallt till exempel på film i böcker, tidningar,spel, datorprogram. Det är viktigt att kunna det engelska språket så att man kan förstå och göra sig förstådd. Det viktigaste i tidig språkinlärning är att eleven får höra, göra, tala och samtala.
Grundskola 2 Engelska
Vi kommer sjunga, prata och läsa enkla engelska ord och lära oss kommunicera enkla engelska fraser. Vi skall bygga upp ett ordförråd kring områden som ligger nära eleverna, såsom familj, intressen, mat, kropp m.m.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall lära dig:

 • sånger på engelska 
 • att säga enkla vardagsfraser
 • svara på enkla frågor
 • nya ord 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska på ett enkelt sätt kunna visa:

 • enkla hälsningsfraser på engelska
 • några vardagsfraser tex: presentera en kamrat, prata om din familj, säga vad du vill ha, prata om vad du gillar/ ogillar
 • läsa enkla meningar
 • svara på enkla frågor
 • förstå enkla instruktioner
 • förstå talad (enkel) engelska

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

 • sjunga sånger
 • träna på ramsor
 • se på film
 • lyssna och härmar efter språket tillsammans i klassen
 • lyssna på ramsor och sånger
 • träna på att säga enkla vardagsfraser till varandra
 • jobba med passande appar på i-Paden.
 • träna på engelskans specifika språkljud

arbetet kommer att ske ht:2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Matris Engelska år 2

Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska.
Lyssnar och visar nyfikenhet och intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor, sånger och instruktioner. t.ex. Sit down, please!
Förstår enkla ord, fraser och instruktioner i två led. t.ex. Sit down and point at your nose! What have you got? What do you like? I like....
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att läsa och förstå enkel engelsk text.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord.
Läser och förstår några enkla meningar och instruktioner t.ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta om sig själv eller ett djur t.ex. My name is... My dog is... I like... My family....
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt i t. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor t.ex. What´s your name? How old are you?
Kan ställa och besvara enkla frågor om sig själv, sin familj och sina intressen t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt t.ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva enkla ord som t.ex. red, blue, cat, car, yes, no...
Kan skriva enkla fraser och meningar som t.ex. My name is Lisa, How are you?
Kan skriva enkla meddelanden och beskrivningar. Tim is 10 years old. He is wearing a blue t-shirt.