Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska grammatik.

Skapad 2017-08-27 10:33 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 2 Svenska
För att du skall bli ännu bättre på ditt egna skrivande skall vi öva på svensk grammatik. Vi kommer träna på några av svenskans skrivregler såsom när vi skriver med stor eller liten bokstav, när en mening är slut och vilket skiljetecken vi skall använda. Vi kommer träna oss på hur meningar är uppbyggda och vilka ordklasser som brukar finnas med i vårt språk. Vi tränar också på hur ord stavas genom 10-ord i veckan. I slutet av perioden börjar vi kolla på vokaler och konsonanter, varför vi skiljer på våra bokstäver för att senare kunna arbeta med stavningsregler.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Veta när gemen/versal skall användas.

Göra mellanrum mellan orden.

Avsluta mening med skiljetecken på rätt ställe.

Veta vilka som är våra vokaler och vad det är som är annorlunda med dessa.

Ta muntliga instruktioner.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma hur du:
Du skriver egen text och använder dig av gemen, versal, skiljetecken.
10-ord i veckan.

Kan alfabetets vokaler.
Följer muntliga instruktioner.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att:
Få undervisning med flera genomgångar kring skrivregler.

Få övningsuppgifter där du tränar skrivreglerna, både enskilt och med klasskompis.

Få öva genom att skriva flera egna texter.
Få träna på att ta muntliga instruktioner.

 

Undervisningen ske mellan vecka 34-44.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska grammatik.

Rubrik 1

Gemen/versal.
Nivå 1
Jag använder skrivregeln ibland.
Nivå 2
Jag använder skrivregeln ofta.
Nivå 3
Jag använder mig skrivregeln alltid.
Aspekt 1
När jag skriver egna texter använder jag mig av gemen/versal.
När jag skriver egna texter använder jag mig av gemen/versal ibland.
När jag skriver egna texter använder jag mig av gemen/versal ofta.
När jag skriver egna texter använder jag mig av gemen/versal alltid.

Ny rubrik

Mellanrum mellan ord.
Nivå 1
Jag använder skrivregeln ibland.
Nivå 2
Jag använder skrivregeln ofta.
Nivå 3
Jag använder mig skrivregeln alltid.
Ny aspekt
När jag skriver meningar gör jag mellanrum mellan orden.
När jag skriver meningar gör jag mellanrum mellan orden ibland.
När jag skriver meningar gör jag mellanrum mellan ofta.
När jag skriver meningar gör jag mellanrum mellan alltid.

Ny rubrik

Skiljetecken.
Nivå 1
Jag använder skrivregeln ibland.
Nivå 2
Jag använder skrivregeln ofta.
Nivå 3
Jag använder mig skrivregeln alltid.
Ny aspekt
Jag använder mig av skiljetecken på ett korrekt sätt när en mening är slut.
Ibland.
Ofta.
Alltid.

Ny rubrik

Vokaler.
Nivå 1
Jag använder skrivregeln ibland.
Nivå 2
Jag använder skrivregeln ofta.
Nivå 3
Jag använder mig skrivregeln alltid.
Ny aspekt
Jag vet vilka vårar alfabets vokaler är.
Ganska bra.
Bra.
Jag kan alla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: