Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2- intressen, platser och personer

Skapad 2017-08-27 11:02 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 Engelska

Innehåll

Lokal pedagogisk planering engelska årskurs 2

 Linehedsskolan 2017/2018

 

Område: intressen, personer, platser

 

Syfte:

Eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket samt tilltro till sin förmåga att använda språket. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna intressen.

Förmågor i fokus:

  • Förmåga att kommunicera med enkla fraser och uttryck
  • Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Centralt innehåll:

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa — reception

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Enkla presentationer.

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(faktakunskaper/ord/teorier)

  • Kunna berätta om ett intresse
  • Kunna benämna personer i sin familj, vänner och närhet.
  • Kunna namnet på några bekanta platser

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Lyssna och läsa — reception

  • Eleven kan förstå det väsentliga i tydligt talad enkel engelska

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Eleven kan muntligt formulera sig enkelt och begripligt

Genomförande:

Ge eleverna tydliga mål och instruktioner att arbeta efter

Varierat arbetssätt: enskilt, par, grupp

Dokumentation genom elevarbete

Kids English Zone (film)

Sånger om personer, platser, intressen

muntliga övningar

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

kunna de engelska orden för att kunna presentera familjer och dina kompisar

kunna bekanta platser

kunna berätta om ett intresse på engelska

Bedömningsverktyg:

Muntlig kommunikation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: