👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå- åk 2.

Skapad 2017-08-27 11:08 i Hamburgsundskolan Tanum
Under hösten läser vi många olika slags böcker, både tillsammans i stor och liten grupp och enskilt. Ni kommer att lyssna på kapitelbok varje vecka. Ni läser i era bänkböcker och berättar för andra vad den handlar om. Vi arbetar mycket med läsförståelse på olika sätt.
Grundskola 2 Svenska
Under hösten läser vi många olika slags böcker, både tillsammans i stor och liten grupp och enskilt. Ni kommer att lyssna på kapitelbok varje vecka. Ni läser i era bänkböcker och berättar för andra vad den handlar om. Vi arbetar mycket med läsförståelse på olika sätt.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du skall träna dig på att bli säkrare på bokstavsljuden.
 • Du skall träna din läsning så att du får ett flyt i läsningen. 
 • Du skall få träna din läsförståelse.
 • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över hur du lär dig.


Du skall få lära dig att:

 • känna igen bokstäverna ännu snabbare och koppla dem till rätt språkljud.
 • snabbt känna igen högfrekventa ord så att du får flyt i din läsning.
 • hitta din strategi för att läsa långa ord genom antingen ljudning eller dela upp ordet i delar.
 • nya ord som vi läser och diskuterar kring.
 • skriva bokrecension och att prata om det lästa inför dina klasskamrater.
 • läsförståelse.
 • olika lässtrategier för att kunna första vad texten faktiskt vill säga och hur du gör om du inte förstår.

Undervisning/arbetssätt

LÄSA

 • Jobba med vissa högfrekventa ord i veckan.
 • Läsa i bänkbok enskilt eller med kamrat.
 • Lyssna på kapitelbok som högläsning.
 • Diskutera ords betydelse.
 • Möta Rex i leksaksfabriken och där använder vi oss av de olika lässtrategierna.
 • Läsfixarna.
 • Lära oss enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är.
 • Läsa olika texter i våra alla olika skolämnen.
 • Vi skall samarbeta med skolbibliotekarien.
 • Samtala och läsa olika slags texter gemensamt, fakta, berättelser, sagor och enkla instruktioner (recept)
 • Jobba med läsförståelse där du får svara på frågor kring det du läst.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3