Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 1-100 och problemlösning

Skapad 2017-08-27 11:10 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med talen 1-100 på olika sätt. Vi kommer även att arbeta med olika sorters problemlösning.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.

Förmågor i fokus:

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

Algebra

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Problemlösning

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(ord och begrepp)

 • Matematiska begrepp som tallinje, tal, siffra, ordningstal, ental, tiotal, hundratal,  lika med, likhetstecken, term, summa, differens,  addition, subtraktion, problemlösning. 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Taluppfattning och tals användning

 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation (1-100)
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 i addition.

Algebra

 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknets på ett fungerande sätt.

Problemlösning

 • Eleven kan välja strategier för att lösa olika sorters problemlösning.

 

Genomförande:

arbeta med olika konkret material för talraden, talen 1-100, ental och tiotal , addition och subtraktion och likhetstecknet.

arbeta med skolplus, titta på livet i mattelandet.

ha genomgångar

arbeta med olika typer av utvecklande arbetsuppgifter

arbeta med problemlösning på olika sätt

arbeta med Favorit 2A (matteboken)

arbeta enskilt, parvis och gruppvis 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

delta aktivt på genomgångarna och visar förståelse för positionssystemet.

visar förståelse för att dela upp talen1-20 på olika sätt.

du visar förståelse när du arbetar med problemlösning.

 

Bedömningsverktyg:

Vi kommer att bedöma genom samtal, skolverkets bedömningsmaterial i matematik och för- och eftertester.

Diagnoser ur ”Förstå och använda tal” (Alistair MacIntosh)

Lokala tester

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: