Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My life, your life

Skapad 2017-08-27 11:28 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Awesome 7 Chapter 1: My Life, your life
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde kommer vi att prata och läsa om skolvardagen och den engelskspråkiga världen.

Innehåll

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Temat i kapitel 1 är skolvardag och den engelskspråkiga världen. Ni kommer att få läsa och diskutera olika sorters texter. Vi kommer bl.a att prata om vad kunskap och utbildning är, hur skolvardagen ser ut för elever runt om i världen och vilka egenskaper som är viktiga för att lyckas i skolan och livet. Ni kommer också att få läsa ett par texter om Australien och lära er lite fakta om landet för att kunna jämföra livet där med Sverige.

I Activity book kommer vi att arbeta med tre olika sorters uppgifter:
Explore the text: läsförståelsefrågor och diskussionsuppgifter till texten
Vocabuary: Här ligger fokus på att träna in nya ord och att använda dem i egna meningar.
Activities: Olika uppgifter som fokuserar på förmågorna att prata, lyssna och skriva på engelska.

Ni får en läxa/vecka som förhörs skriftligt eller muntligt. När du tränar in nya ord skall du också träna på att använda dem, genom att sätta in dem i en mening eller förklara dem på engelska.

Fokus under området är att prata engelska och ni kommer att få diskutera i små grupper och även förbereda en muntlig presentation som ni redovis v. 40. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov som består av: 

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Fri skrivuppgift

.

Veckoplanering (med reservation för vissa förändringar):

Se veckoplanering i klassbloggen

 

Bedömning – Så här visar du dina förmågor:

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar de olika förmågorna på följande sätt:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i texterna visar du din förståelse. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där en läs- och hörförståelse ingår.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i diskussioner i par, grupp eller i klassen. Ni kommer att få förbereda och hålla en muntlig presentation v. 40. I det avslutande provet ingår en fri skrivuppgift som kommer att bedömas.
 • Förmågan att  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  Om du t.ex inte kommer på ett ord förklarar du på annat sätt vad du menar.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. din text och i muntliga diskussioner.
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Vi kommer att läsa och diskuterar några texter om Australien. Skrivuppgiften på provet kommer att handla om Australien.

Utvärdering

Ni utvärderar skriftligt efter arbetsområdets slut. Jag kommer att skriva en framåtsyftande kommentar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: