Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke åk 7 v 34-40, "Kemins grunder"

Skapad 2017-08-27 11:41 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Ämnens små byggstenar och ämnens olika former.
Grundskola 7 Kemi
Arbetsområdet behandlar kemins grunder samt hur vi planerar genomför och dokumentera laborationer.

Innehåll

Syfte

Innehåll. Vad?

Vi kommer att arbeta med att:

 

 • Säkerhetsregler som måste finnas i samband med experiment
 • Veta hur säkerhetsutrustning och en del labbutrustning ska användas
 • Begreppen atom, molekyl, grundämne och kemisk förening.
 • Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler
 • Förstå vad värme är
 • Aggregationsformer och fasövergångar
 • Skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning
 • Olika sorters blandningar: slamning, emulsion och lösning
 • Vad som påverkar ämnens löslighet
 • Separationsmetoderna; sedimentering, dekantering, filtrering, indunstning och destillering

 

Innehåll. Hur?

Ni kommer under detta arbetsområdet lära er mer om kemins grunder. Vi lägger ett stort fokus på laborationer, hur de planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas.

De kapitel vi berör är kapitel 1-4 i vårt digitala läromedel Kemi 7-9

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna samt vid:

-laborationsrapporter 

- läxförhör

- ett skiftlift prov i slutet av arbetsområdet

- ett laborationsprov där ni ska planera, utföra och dokumentera en laboration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: