Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Löten Värdegrund/ Diskrimineringsgrund

Skapad 2017-08-27 12:12 i Lötenskolan Flen
Ett arbete där vi fokuserar på diskrimineringsgrunden Etnisk tillhörighet.
Grundskola 5
Det finns sju diskrimineringsgrunderna. I det här arbetet ska vi arbeta med dessa i fokus - Hur bemöter och möter vi andra människor?

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att du ska få kunskap om diskrimineringsgrunderna. Syftet är också att arbeta för att få kunskap om mänskliga rättigheter och människors lika värde och att arbeta för att detta alltid ska respekteras.

Centralt innehåll

De punkter vi ska ta upp grundar sig på religionskunskapens centrala innehåll.
Exempelvis ska vi diskutera utanförskap och kränkning, rätt och orätt. Hur möter vi varandra, och varför?

Konkretisering av mål

Målet med arbetet är att:
* Du ska tänka till och reflektera över frågor som rör diskrimineringsgrunderna.
* Du ska delta i diskussioner, samtal och övningar och använda några etiska begrepp (t ex rätt och orätt, kränkning, utanförskap...).

Arbetssätt

Så här arbetar vi:
Genomgång av Likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna. Ständiga påminnelser om detta.
Film
Samtal och diskussioner
Grupparbete där du får spåna och tänka tillsammans med andra, samt göra en redovisning för 1:or och 2:or.

Värderingsövningar
Samtal och diskussioner
Genomgång och arbete med barns rättigheter och mänskliga rättigheter.

Därutöver ständigt arbete med värdgrund och konflikter, samtal om ord som kastas ut i ilska. Dagligt arbete.

Bedömning

Vi bedömer hur du deltar i samtal och diskussioner och hur väl du använder de ord vi arbetar med.
Vi tittar också på hur du använder det vi arbetar med på raster och i klassrummet - att det inte bara blir ord utan att det faktiskt sätter sig i hur du bemöter andra.

Din redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: