Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionerna Hinduism och Buddism

Skapad 2017-08-27 13:25 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Vi kommer här läsa om de 3 religonerna Kristendom, Islam och Judendomen. Deras historia, högtider, traditioner och vad de har gemensamt samt vad religion kan betyda för människor.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Övergripande mål

Utveckla kunskaper om religoner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Syfte

Centralt innehåll

Begreppen religon och livsåskådning

Kunskapskrav

Arbetssätt

Kunskapsinlärning genom texter, diskussioner, anteckningar och filmer.

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång
Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:
-samtala och diskutera
-visa dina kunskaper om religionerna på lektionerna
-visa dina kunskaper i någon form av diagnos/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Matris för religionsarbete om Hinduism och Buddism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler och din förmåga att jämföra dessa
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till Hinduismen och Buddismen och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till Hinduismen och Buddismen och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till Hinduismen och Buddismen och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Kunskaper om vad man gör under högtiden och varför, vilken koppling till religionen det finns.
Du visar även att du kan göra enkla samband mellan varför man firar högtider och vad man gör under högtiderna inom Hinduismen och Buddismen.
Du visar även att du kan göra enkla samband mellan varför man firar högtider och vad man gör under högtiderna inom Hinduismen och Buddismen.
Du visar även att du kan göra enkla samband mellan varför man firar högtider och vad man gör under högtiderna inom Hinduismen och Buddismen.
Kunskaper om olika livsfrågor inom Hinduismen och Buddismen och livsåskådningar och vad det betyder för olika människor.
Du kan också föra enkla resonemang om vad religion kan betyda för människor och till viss del även delta och diskutera kring dina och andras åsikter.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: