Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering finska som andra språk, höst 2017

Skapad 2017-08-27 13:56 i Modersmål Ale Ale
Terminplanering gäller vecka 36-39 finska som första språk (F1) och vecka 40-43 med gemensam tema ang. mat och kläder i modersmå.
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Under läsårets gång kommer du att utveckla kunskaper som rör sverigefinnarnas mat/kläder och livsstil i Sverige och i Finland. Vi kommer att arbeta med olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att planera tillsammans med mig.

Innehåll

 

Målet med undervisningen:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor. Även fördjupa sig i mattraditioner och mat från andra länders kulturer genom studiebesök i det gemensamma utställning.

Arbetssätt: 

       Årskurs 1-3

       . Du ska skriva egna texter/recept om bestämt tema.

 • Du ska lära dig att rita, måla och lära känna olika färger.
 • Ord och begrepp med anknytning till sverigefinska matkultur.
 • Sverigefinnarnas historiska matkultur i Sverige.
 • Årskurs 4-6
 • Du ska lära dig att söka kunskap och samla bilder om mat som du har valt.
 • Samtala om ämnesområden/teman som är väl bekant för eleven i större eller mindre grupper
 • Några samhällsfrågor som berör sverigefinnar idag.
 • Utöka ditt ordförråd genom att läsa och skriva recept och hur man lagar mat.
 • Årskurs 7-9
 • Berättelser och beskrivningar i form av sammanhängande text.
 • Språkliga företeelser som stavning, grammatiska strukturer och göra jämförelser med det svenska språket
 • Muntligt presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ord och begrepp med anknytning till sverigefinsk och finsk mat eller national/folkdräktskultur

  Material:
 
Läroböcker, källor från internet, kokböcker, tidningsartiklar eller -bilder.

 Elevinflytande:

  - Du får välja bilder eller texter om maträtter och/eller kläder som du har valt eller rita en bild med texter och presentera det för gruppen. Du får vara med och bestämma vilket tema du skall arbeta med i gruppen eller enskild.

- Använda olika färger. Läsa och skriva matens namn och recept vilket vi sedan översätter tillsammans. Vad använder man för att tillaga maten. Är det svårt att hitta ingredienser till maten. Hur lagar man det? Finns det likheter i svenska matkultur och vad heter det? Är maten vanligt i hemlandet?

 - Du ska efter varje temalektion berätta vad du tyckte om temat? Vad har du lärt dig? Vad var svårt respektive roligt och vad kan vi göra för att förbättra det.

Arbetsformer:

 Vi kommer att arbeta individuellt eller i par. 

Bedömning:

 Jag ska bedöma elevens utveckling i tal och skrift, genom min observationer av elevens arbete, presentation och samverkan. 

 Jag ska bedöma elevens utveckling i skrift och tal genom hemläxor.

 S y f t e

Undervisningen i finska som nationella minoritetsspråk i ämnet modersmål skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet  att utveckla kunskaper om minoritetens historia, traditioner och kulturella uttryck. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: