👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi åk 9 Ht-17

Skapad 2017-08-27 14:39 i Testskolan Öckerö Öckerö
Vi arbetar med konsumentekonomi.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument och att hushålla med resurser är viktigt för dagens unga. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor möjligheter att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsument.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi kommer att arbeta med detta område under 4 utspridda veckor, vilka avslutas med ett teoretiskt prov.
Vi använder HKK-boken, frågor och svar.

Undervisning

 • I undervisningen kommer vi att arbeta utifrån HKK-boken, ha genomgångar och diskutera tillsammans.
  Eleverna kommer att få jobba med frågor och svar till varje kapitel.
  Vi kommer att se film.
  Vi avslutar perioden med ett skriftligt prov

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom ett teoretiskt prov, men också genom diskussioner med andra elever, samt andra möjligheter som ges för att visa sina kunskaper. Alla har vi olika sätt att uttrycka våra kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Konsumentekonomi åk 9 Ht-17

Rubrik 1

 • Hkk  E 9   Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  E 9   Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1