👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2017-08-27 14:42 i Himlaskolan Ale
Grundskola 1 Musik
Musik är något som kan förena oss människor. Den tar ingen hänsyn till ålder, kultur eller kön.Vi har musiken omkring oss i vardagen, som en traditionsbärare och som en del i vår sociala gemenskap. Nu ska du få utveckla din musikaliska förmåga tillsammans med andra bl a genom att sjunga, skapa musik, lyssna på olika sorters musik och lära dig några musiksymboler.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

Du ska få skapa musik tillsammans med andra med hjälp av din röst och olika rytminstrument.
Du ska få improvisera musikaliskt
Du ska få kunskap om hur olika instrument låter, t ex blås- sträng- tangent- och slagverksinstrument.

Undervisning:

 Du kommer att få lära dig att:

- lyssna, uppleva och bearbeta olika sorters musik. få sjunga, spela och framföra musik tillsammans med andra
- använda din röst på olika sätt
- skapa musik och improvisera med ljud och rytmer.

 Du kommer att få lära dig genom att:

- sjunga tillsammans med andra
- spela på rytminstrument i olika takter
- pröva på att improvisera musik till texter och bilder
- lyssna på musik med olika typer av instrument såsom t ex stränginstrument, blåsinstrument.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att: 

  - skapa och gestalta musik med ljud, rytmer och rörelser.
  - uttrycka känslor och upplevelser när du lyssnar på musik.
  - sjunga tillsammans med andra.

Du kommer få redovisa dina kunskaper bl a genom att

- sjunga enklare melodier tillsammans med andra
- spela enklare rytmer på rytminstrument
- visa att du kan känna igen något instrument ur blås-, sträng-, tangent- och   slagverksinstrumentgruppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3