👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT åk 1

Skapad 2017-08-27 14:43 i Himlaskolan Ale
En pedagogisk planering i matematik år 1 med utgångspunkt i Matte Direkt Safari.
Grundskola 1 Matematik
Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta laborativt själv och ibland tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

 • Att skriva siffrorna
 • Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.
 • Kunna använda dig av matematiska begrepp.
 • Veta vad plustecknet betyder.
 • Veta vad minustecknet betyder.
 • Veta vad likhetstecknet betyder.
 • Kunna tiokamraterna.
 • Kunna räkna dubblorna från 1+1 till 10+10
 • Talraden 0-20, om talet före och talet efter.
 • Att kunna räkna plus där summan är 0-20.
 • Att kunna räkna minus med talen 0-20.
 • Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15.
 • Att lösa enkla textuppgifter med plus och minus.
 • Att kunna göra enkla räknesagor.
 • Klockan - Hel- och halvtimme.
 • Att använda och mäta med linjal.
 • Att kunna namnen på de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).
 • Svenska mynt och dess värde.
 • Att välja och använda rätt räknesätt utifrån en problemlösning.

 

 Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att träna och forma siffrorna 0-9.
 • Genom att jobba med begrepp i mattehäfte, mattebok eller i skogen.
 • Titta på och arbeta med material inspirerat av "Livet i Mattelandet".
 • Laborera med konkret material såsom räkneband, linjalen, kulor och pengar.
 • Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.
 • Träna på att dela upp talen i ental och tiotal.
 • Lära sig talens "tiokamrater", "grannar" och dubblor.
 • Träna på additions- och subtraktionsuppgifter på arbetsblad och i matteboken

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna skriva siffrorna läsligt
 • Du ska kunna koppla siffran till rätt antal
 • Du ska kunna talens "grannar", "tiokamrater" och dubblorna.
 • Du ska kunna använda + och - och = tecknen på rätt sätt.
 • Du ska kunna namnen på våra fyra vanligaste geometriska figurer.
 • Du ska kunna klockans hel- och halvtimme.
 • Du ska kunna lösa problemuppgifter med hjälp av + och -
 • Du ska kunna dela upp i ental och tiotal.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom dokumentation i form av arbetsblad och i matteboken
 • Genom självvärdering i samband med kartläggningar i matematik
 • Genom att vara delaktig i gemensamma genomgångar 
 • Genom att vara aktiv på våra mattediskussioner
 • I det praktiska arbetet i skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3