👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2017-08-27 15:20 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Årstiderna - vilka årstider har vi? Vad är det som sker i naturen och hur anpassar sig djuren och växterna beroende på vilken årstid det är?

Innehåll

 

 

 Mål:

 • Känna till årstidernas namn samt dess växlingar.
 • Kunna namnen på månaderna och under vilken årstid de infaller.
 • Kunna göra enkla observationer av årstider och jämföra dem med varandra.
 • Känna till hur några djur och växter anpassar sig till olika årstider.

 Arbetssätt:

Vi kommer att diskutera i helklass, titta på bilder och filmer tillsammans, läsa och skriva texter och jobba i vår NO-bok. 

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om förändringar i naturen vid de olika årstiderna
 • redogöra för hur djuren och växter anpassar sig
 • samtala om vad som händer med naturen under de olika årstiderna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3